Analyseer je organisatie met de Lean Bubblegrafiek

1 proces, 2 dagen, 100 verbeterpunten... Help! Of tijd voor bubbels?

Er valt vaak veel te verbeteren in organisaties, vooral bij andere. Maar wat nou als je binnen de eigen organisatie 100 verbeterpunten in 1 proces in 2 dagen ophaalt?

Is 100 verbeterpunten veel en is dit erg? Ja en nee…

Ja het zijn veel verbeterpunten en nee het is niet erg, integendeel het betekent dat medewerkers bereid zijn om aan te geven dat het beter kan. Aangifte bereidheid noemen wij dat in Lean Scene Investigation (LSI).  Een hoge aangifte bereidheid is een goede indicatie van verbeterbereidheid in een organisatie. Dat is goed, dat is iets wat je wilt stimuleren en moet koesteren.

Lean Scene Investigation is een serious game waar medewerkers van de organisatie met de LSI app op zoek gaan naar verdachte verspillingssituaties en doen daar via de app aangifte van. Deelnemers krijgen punten voor het aantal ingediende aangiftes en bonuspunten wanneer hun aangiftes positief beoordeeld worden door collega’s.

Dit stimuleert continu verbeteren in de organisatie en de bovenstaande situatie van 100 verbeterpunten (aangiftes) is eerder regel dan uitzondering wanneer je LSI gebruikt om het verbeterpotentieel van de organisatie in kaart te brengen. 

Maar om met 100 verbeterpunten (aangiftes), het overzicht te houden en tot de juiste inzichten te komen is er meer nodig dan een leuke game. Daarom hebben wij het LSI Dashboard nog eenvoudiger gemaakt en de analyse mogelijkheden sterk verbetert. 

Een leuk voorbeeld daarvan is de nieuwe LSI Bubble grafiek. De LSI Bubble grafiek plot automatisch en real time de aangiftes van de deelnemers in 4 kwadranten op basis van Impact, Frequentie en Oplosbaarheid.

 

In  de Bubble grafiek worden alle verbeterkansen van processtappen weergegeven in 4 kwadranten op basis van hun verbeterpotentieel. 

De gedachte hierachter is als volgt: Impact zegt iets over het belang voor de organisatie,  Frequentie versterkt dit en de grote van de bubble geeft de mate van Oplosbaarheid weer en zegt iets over de mate van inspanning die nodig is om het op te lossen.

Op basis van de door de medewerkers ingediende verbeteraangiftes via de LSI app wordt er automatisch en real time een analyse gemaakt.