Echte verbeter resultaten met JUNGOO Lean

Hoe je succesvol kunt zijn in verandermanagement

‘Altijd gezeur en gedoe’ is wat een manager van een niet nader te noemen organisatie recent tegen me zei. Hij had het over de transitie waar hun organisatie volgens hem midden in zat:“Je gelooft het niet maar ze willen nu weer terug naar een decentrale organisatie. Met zelfsturende teams die dan agiler moeten zijn”.

Er is niks mis met decentrale organisaties en zelfsturende teams die flexibel opereren, maar met verandertrajecten zelf vaak wel. In verandermanagement loop je continu tegen dezelfde fundamentele problemen aan. Ongemotiveerde medewerkers, onduidelijke visie en onvoldoende daadkracht.

Als leider ben jij daar verantwoordelijk voor. Hoe krijg jij je mensen mee in een steeds sneller veranderende omgeving en hoe krijg je die sense of urgency in de organisatie? Niet alleen is dit een zware verantwoordelijkheid, maar lijkt vaak ook een onmogelijke opgave.

Uit onderzoek van PWC onder 2200 leiders blijkt dat maar 54% van alle verander- en verbeterinitiatieven lukt. In totaal geeft 48% van de leiders aan dat hun organisatie niet over de juiste capaciteiten en tools beschikt om de verandercultuur te borgen. Vaak is er veel weerstand in de organisatie tegen verandering. Volgens 44% van de managers en medewerkers komt dat omdat ze niet weten of begrijpen waarom de verandering nodig is. Daarnaast is 38% van hen het niet eens met de veranderingen.

De Iceberg of ignorance van Sidney Yoshida maakt extra duidelijk hoe onbekend de verschillende lagen binnen een organisatie zijn met elkaars problematiek.

Om de verandercultuur in de organisatie te krijgen moet er dus wat gebeuren. Innovatieve tools om dit te bewerkstelligen zijn echter schaars. SharkMark is gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme, maar vooral leuke organisatieverbetering tools. Eén van de meest recente producten is JUNGOO Lean. Het door SharkMark ontwikkelde JUNGOO combineert Lean, verandermanagement en gamification.

De 8 stappen van Kotter en JUNGOO

Dr. John Paul Kotter is een Amerikaans bedrijfskundige en emeritus hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit. Hij werd in 2001 door Business Week bestempeld als de belangrijkste persoon op het gebied van leiderschap en ontving in 2012 de McKinsey Award voor zijn bijdrage op het gebied van change management. Tot op de dag van vandaag geldt hij als één van dé meest vooraanstaande change leaders ter wereld (WikiPedia).

In zijn boek XLR8, uit te spreken als accelerate, beschrijft Dr. Kotter het duale organisatiemodel in combinatie met de 8 versnellers van verandering. 

De 8 stappen en versnellers van Dr. Kotter zijn:

 
Dr Kotter Accelerate.jpg
 1. Creëer een sense of urgency (liefst geen brandend platform)

 2. Formeer een leidende coalitie

 3. Combineer je strategische visie met concrete acties

 4. Mobiliseer je verbeter leger

 5. Faciliteer acties door obstakels te verwijderen

 6. Verzilver je quick wins

 7. Stimuleer de versnelling

 8. Formaliseer verandering

JUNGOO spel cyclus.png

Hoe je succesvol kunt zijn in verandermanagement

JUNGOO Lean is een serious game voor op je mobiel die deze filosofie met gamification en lean combineert. Via het gekoppelde online JUNGOO dashboard monitor je het spelverloop en analyseer je het verbeterpotentieel van de organisatie. Het resultaat van deze combinatie? Een unieke innovatieve en zeer schaalbare tool voor jou als manager, consultant of trainer.

Ondanks dat JUNGOO Lean de relatief veilige invalshoek van procesoptimalisatie als insteek heeft, is JUNGOO Lean vooral een tool waarmee je de verander- en verbetercultuur bewerkstelligd en deze borgt in de organisatie. Iets waarvoor momenteel nagenoeg geen lean tools voor zijn.

Hoe werkt JUNGOO dan? Doe-het-zelf voor changeleaders

Een belangrijk uitgangspunt is dat je medewerkers de belangrijkste verbeterexperts en -veranderaars in de organisatie zijn. Met JUNGOO Lean crowdsource je de verbeterexpertise van hun omdat die verstopt en vast zit in je organisatie.

Stap 1: ENGAGE

Binnen je organisatie kies je een verbetergebied. Bijvoorbeeld ”sales”. Binnen sales kunnen er verschillende processen zijn die je wilt verbeteren. Het veranderen of continu verbeteren van je organisatie valt of staat met de betrokkenheid van je medewerkers. Zorg er daarom voor dat je projectteam of zoals Kotter het noemt “de leidende coalitie” een goede afspiegeling van je organisatie is. Hierin móét iemand van elk niveau van je organisatie vertegenwoordigd zijn. Dus iemand met zoveel mogelijk strepen en mensen die echt weten wat er in dat verbetergebied speelt.

Binnen het verbetergebied bepaalt je Coalitie zelf het speelveld waar je JUNGOO wilt spelen. Het speelveld bestaat uit het te verbeteren proces, de benodigde spelers, en de verbeterdoelstelling die de Coalitie zelf bepaalt met je strategie als uitgangspunt. Zo verbind je het “Waarom” van de organisatie met “Wat moet er dan nu beter?”

Stap 2: ALIGN

Als je Coalitie het speelveld heeft bepaalt in ENGAGE wordt je verbeterleger gemobiliseerd, door ze uit te nodigen om JUNGOO te spelen. Je verbeterleger zijn alle mensen die iets over het te verbeteren proces kunnen zeggen. Via de JUNGOO app brengt je verbeterleger de verbetermogelijkheden van je proces en organisatie in kaart door verbeteraangiftes te doen.

Een verbeterkans bestaat uit een foto, een omschrijving, een verspilling, een processtap en een IFO score. IFO staat voor Impact, Frequentie en Oplosbaarheid. Je verbeterleger beoordeelt tijdens een speelronde anoniem elkaars aangiftes. Op deze manier heb je in jouw JUNGOO dashboard een schat aan verbeterdata en mogelijkheden. Al deze aangiftes worden uitgeprint en door de Coalitie beoordeeld en geclusterd tot onderwerpen die in meer en mindere mate een obstakel zijn. Om momentum te krijgen is het belangrijk dat je de obstakels met de Quick Wins snel Casht.

Belangrijk: Je moet er voor zorgen dat je de verbeterplannen, de acties en de voortgang goed teruggekoppelt aan je verbeterleger.

Stap 3: EMPOWER

JUNGOO heeft de volgende hiërarchische structuur:

 1. Organisatie

 2. Coalitie

 3. Verbetergebied

 4. Speelveld

 5. Speelronde, bestaande uit:

  1. Teams

  2. Spelers

Er zitten een aantal voordelen aan deze structuur. Allereerst past heel goed in het duale organisatiemodel van Kotter. Je vormt heel eenvoudig nieuwe Coalities die andere verbetergebieden te lijf gaan. Spelers worden individueel en in teamverband beloond voor hun verander- en verbeterbijdrage via Points, Badges en Leaderboards. Speelrondes zijn eenvoudig te herhalen, waardoor je vergelijkingen in het kader van borging kunt maken. Spelers gaan zelf vragen om de volgende speelronde en dat is het ultieme bewijs dat je goed bezig bent met het borgen van je verandercultuur.

Is JUNGOO Lean het ei van columbus?

Gaan we alle problemen oplossen met JUNGOO? Natuurlijk niet! Maar één ding kan ik je wel garanderen en dat is met JUNGOO Lean je op een véél leukere en slimmer manier beter in staat bent om je mensen te mobiliseren. JUNGOO Lean is écht van toegevoegde waarde en een gamechanger in verandermanagement. Dit komt door de unieke combinatie van de Kotter filosofie, gamification en Lean.

Weten wat jullie mogelijkheden zijn met JUNGOO Lean? Neem dan nu contact met ons op!