De JUNGOO methodiek

Hoe werkt het?

 
Schermafdruk 2018-10-15 19.57.59.png

Medewerkers zijn de echte verbeterexperts

Het inspireren en motiveren van mensen in organisaties is één van de grootste uitdagingen van leidinggevenden en managers. Weerstand tegen verandering, op alle niveaus in de organisatie, wordt gezien als de belangrijkste factor voor het mislukken van organisatieveranderingen en verbeteringen.

Om dit op te lossen heeft SharkMark JUNGOO lean ontwikkelt. JUNGOO lean combineert gamification met lean en de 8 accelarators of change van Dr. Kotter.

JUNGOO lean is ontworpen door Lean (Six Sigma) specialisten, gamification experts en changemanagers. Met JUNGOO crowdsource je de verbeterexpertise van (grote) groepen mensen.

Op deze pagina leggen we uit wat de verschillende termen betekenen en hoe de JUNGOO methode werkt .

JUNGOO lean

Een belangrijk uitgangspunt is dat de medewerkers als human resource de belangrijkste verbeterexperts en -veranderaars in de organisatie zijn. Met JUNGOO Lean crowdsource je de verbeterexpertise die verstopt en vast zit in je organisatie. JUNGOO lean is een serious game als tool om een verander en verbetercultuur in je organisatie te borgen.

JUNGOO lean XLR8 in Change.png


Stap1: ENGAGE

Make it important , Team up! en Set your target

Binnen de organisatie wordt er met behulp van JUNGOO een verbetergebied gekozen. Bijvoorbeeld ”orderafhandeling”. Veranderen en continu verbeteren wordt belangrijk gemaakt door zorgvuldig de Coalitie, het projectteam, samen te stellen. Hierin móét iemand van elk niveau van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Dus iemand met zoveel mogelijk strepen en mensen die echt weten wat er in dat verbetergebied speelt.

Binnen het verbetergebied bepaalt de Coalitie zelf het speelveld waar een speelronde wordt gespeeld. Het speelveld bestaat uit het te verbeteren proces, de benodigde spelers, en de verbeterdoelstelling die de Coalitie zelf bepaalt met de strategie van de organisatie als uitgangspunt. Zo wordt het “Waarom” van de organisatie verbonden met “Wat moet er dan nu beter?”

Stap 2: ALIGN

Raise your army, Blow up obstakels en Cash in Quick Wins

Als de Coalitie het speelveld heeft bepaalt in ENGAGE wordt het verbeterleger gemobiliseerd, door ze uit te nodigen om de JUNGOO app te downloaden en te spelen. Het verbeterleger zijn alle mensen die iets over het te verbeteren proces kunnen zeggen. Via de JUNGOO app brengt het verbeterleger de verbetermogelijkheden van het proces en de organisatie in kaart door verbeteraangiftes te doen.

Een verbeteraangifte bestaat uit een foto, een omschrijving, een verspilling, een processtap en een IFO score. IFO staat voor Impact, Frequentie en Oplosbaarheid. Het verbeterleger beoordeelt tijdens een speelronde anoniem elkaars aangiftes. Op deze manier heeft de spelleider in het JUNGOO dashboard een schat aan verbeterdata en mogelijkheden. Al deze aangiftes worden uitgeprint en door de Coalitie beoordeeld en geclusterd tot verbeterzaken. Verbeterzaken zijn onderwerpen die in meer en mindere mate een obstakel vormen. Voor elke verbeterzaak vult De Coalitie een A3 met een verbeterplan om het obstakel te verwijderen. Om momentum te krijgen is het belangrijk dat de Quick Wins zo snel mogelijk gecasht worden en de acties en de voortgang goed teruggekoppeld worden aan het verbeterleger.

Stap 3: EMPOWER

Keep it comming! en Make it stick!

JUNGOO heeft de volgende hiërarchische structuur:

 1. Organisatie

 2. Coalitie

 3. Verbetergebied

 4. Speelveld

 5. Speelronde

  1. Teams

  2. Spelers

Er zitten een aantal voordelen aan de structuur van JUNGOO. Allereerst past heel goed in het duale organisatiemodel van Kotter. Het vormen van nieuwe Coalities die verschillende verbetergebieden te lijf gaan, gaat heel eenvoudig. Spelers worden individueel en in teamverband beloond voor hun verander- en verbeterbijdrage via Points, Badges en Leaderboards. Speelrondes zijn eenvoudig te herhalen, waardoor vergelijkingen in het kader van borging eenvoudig zijn te maken. Spelers gaan zelf vragen om de volgende speelronde wat het bewijs is dat het borgen van de verandercultuur op de goede weg is.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult

Wat is Gamification?

Gamification is het toepassen van gaming technieken om de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van mensen in de werkelijkheid te verhogen.

Mensen hebben de natuurlijke behoefte om te socializen, te leren, de behoefte aan meesterschap, competitie, status, expressie, succes en afsluiting. Gamification technieken zijn er op gericht om deze natuurlijke drijfveren en behoeften te vergroten en te stimuleren.

Gamification kan een erg sterk instrument zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Pokémon Go, stiekem één van de beste sport apps ooit gemaakt. Foldit (https://fold.it/portal/) lost ingewikkelde puzzels op voor de wetenschap door een combinatie van gamification en crowdsourcing.

JUNGOO gebruikt gamification om de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van (grote) groepen mensen bij organisatieverbetering te vergroten.

Het Octalysis model van Yu-kai Chou beschrijft de 8 natuurlijke drijfveren van mensen. Succesvolle games stimuleren één of meerdere van deze drijfveren.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult
JUNGOO lean bckgrnd_01.png

Lean vs Lean Six Sigma

Lean en Lean Six Sigma zijn beide methodes om processen te optimaliseren. Beide hebben als doel om alle zaken die in een organisatie geen waarde toevoegen voor klanten te elimineren. Lean Six Sigma is een projectmatige aanpak die de lean filosofie en technieken combineert met onderzoeksdata om te voorkomen dat actie wordt ondernomen op basis van aannames.

Lean en Lean Six Sigma gaan uit van 8 verspilling soorten die in elke organisatie voorkomen: Wachttijd, Fouten, Dubbel werk, Overbewerking, Transport, Beweging, Onbenut talent en Voorraad.

Hoewel JUNGOO lean de insteek van procesoptimalisatie op basis van lean heeft is het een krachtig instrument om een verander en verbetercultuur, conform het model van Kotter, te bewerkstelligen.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult

Accelerate van Dr. Kotter

De 8 stappen van Kotter

 

Dr John Paul Kotter is een Amerikaans bedrijfskundige en emeritus hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit. Hij werd in 2001 door Business Week bestempeld als de belangrijkste persoon op het gebied van leiderschap en ontving in 2012 de McKinsey Award voor zijn bijdrage op het gebied van change management. Tot op de dag van vandaag geldt hij als één van DE meest vooraanstaande change leaders ter wereld. (Bron wikipedia)


De 8 stappen / versnellers van Kotter:

 1. Create a sense of urgency (liefst geen brandend platform)

 2. Build a guiding coalition

 3. Form a strategic vision and initiatives

 4. Enlist a volunteer army

 5. Enable action by removing barriers

 6. Generate short-terms wins

 7. Sustain acceleration

 8. Institute change

In zijn boek XLR8 (Accelerate) beschrijft Kotter het duale organisatiemodel in combinatie met de 8 versnellers van verandering. Het duale organisatiemodel houdt in dat naast de traditionele hiërarchische organisatie een leidende coalitie gevormd moet worden afhankelijk van het te verbeteren / veranderen gebied in de organisatie.

Met JUNGOO heeft u een tool waarmee u deze structuur en verandercultuur in de organisatie krijgt.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult
Homepage-banner(ZP).png

Crowdsourcing

Crowdsourcing is het bundelen en gebruik maken van de kennis in groepen voor bijvoorbeeld innovatie, onderzoek, of voor het oplossen van problemen. Zo kan de “crowd” gemobiliseerd worden om de dienstverlening van bedrijven te verbeteren.

JUNGOO combineert gamification, lean en de 8 Accelerators van Kotter en crowdsouricng om de verbeterexpertise van (grote) groepen medewerkers te mobiliseren om organisaties te verbeteren en het werkplezier te verhogen.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult