JUNGOO lean

Een belangrijk uitgangspunt is dat de medewerkers als human resource de belangrijkste verbeterexperts en -veranderaars in de organisatie zijn. Met JUNGOO Lean crowdsource je de verbeterexpertise die verstopt en vast zit in je organisatie. JUNGOO lean is een serious game als tool om een verander en verbetercultuur in je organisatie te borgen.

JUNGOO lean XLR8 in Change.png


Stap1: ENGAGE

Make it important , Team up! en Set your target

Binnen de organisatie wordt er met behulp van JUNGOO een verbetergebied gekozen. Bijvoorbeeld ”orderafhandeling”. Veranderen en continu verbeteren wordt belangrijk gemaakt door zorgvuldig de Coalitie, het projectteam, samen te stellen. Hierin móét iemand van elk niveau van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Dus iemand met zoveel mogelijk strepen en mensen die echt weten wat er in dat verbetergebied speelt.

Binnen het verbetergebied bepaalt de Coalitie zelf het speelveld waar een speelronde wordt gespeeld. Het speelveld bestaat uit het te verbeteren proces, de benodigde spelers, en de verbeterdoelstelling die de Coalitie zelf bepaalt met de strategie van de organisatie als uitgangspunt. Zo wordt het “Waarom” van de organisatie verbonden met “Wat moet er dan nu beter?”

Stap 2: ALIGN

Raise your army, Blow up obstakels en Cash in Quick Wins

Als de Coalitie het speelveld heeft bepaalt in ENGAGE wordt het verbeterleger gemobiliseerd, door ze uit te nodigen om de JUNGOO app te downloaden en te spelen. Het verbeterleger zijn alle mensen die iets over het te verbeteren proces kunnen zeggen. Via de JUNGOO app brengt het verbeterleger de verbetermogelijkheden van het proces en de organisatie in kaart door verbeteraangiftes te doen.

Een verbeteraangifte bestaat uit een foto, een omschrijving, een verspilling, een processtap en een IFO score. IFO staat voor Impact, Frequentie en Oplosbaarheid. Het verbeterleger beoordeelt tijdens een speelronde anoniem elkaars aangiftes. Op deze manier heeft de spelleider in het JUNGOO dashboard een schat aan verbeterdata en mogelijkheden. Al deze aangiftes worden uitgeprint en door de Coalitie beoordeeld en geclusterd tot verbeterzaken. Verbeterzaken zijn onderwerpen die in meer en mindere mate een obstakel vormen. Voor elke verbeterzaak vult De Coalitie een A3 met een verbeterplan om het obstakel te verwijderen. Om momentum te krijgen is het belangrijk dat de Quick Wins zo snel mogelijk gecasht worden en de acties en de voortgang goed teruggekoppeld worden aan het verbeterleger.

Stap 3: EMPOWER

Keep it comming! en Make it stick!

JUNGOO heeft de volgende hiërarchische structuur:

  1. Organisatie

  2. Coalitie

  3. Verbetergebied

  4. Speelveld

  5. Speelronde

    1. Teams

    2. Spelers

Er zitten een aantal voordelen aan de structuur van JUNGOO. Allereerst past heel goed in het duale organisatiemodel van Kotter. Het vormen van nieuwe Coalities die verschillende verbetergebieden te lijf gaan, gaat heel eenvoudig. Spelers worden individueel en in teamverband beloond voor hun verander- en verbeterbijdrage via Points, Badges en Leaderboards. Speelrondes zijn eenvoudig te herhalen, waardoor vergelijkingen in het kader van borging eenvoudig zijn te maken. Spelers gaan zelf vragen om de volgende speelronde wat het bewijs is dat het borgen van de verandercultuur op de goede weg is.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!

Ja, ik wil een gratis consult