Lean vs Lean Six Sigma

Lean en Lean Six Sigma zijn beide methodes om processen te optimaliseren. Beide hebben als doel om alle zaken die in een organisatie geen waarde toevoegen voor klanten te elimineren. Lean Six Sigma is een projectmatige aanpak die de lean filosofie en technieken combineert met onderzoeksdata om te voorkomen dat actie wordt ondernomen op basis van aannames.

Lean en Lean Six Sigma gaan uit van 8 verspilling soorten die in elke organisatie voorkomen: Wachttijd, Fouten, Dubbel werk, Overbewerking, Transport, Beweging, Onbenut talent en Voorraad.

Hoewel JUNGOO lean de insteek van procesoptimalisatie op basis van lean heeft is het een krachtig instrument om een verander en verbetercultuur, conform het model van Kotter, te bewerkstelligen.


Meer weten over de mogelijkheden van JUNGOO?

Vraag dan nu een gratis consult van 1 uur aan!